ടാർടാറിക് ആസിഡ്

 • Tartaric acid

  ടാർടാറിക് ആസിഡ്

  ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര്:ടാർടാറിക് ആസിഡ്

  മിനിമം.ഓർഡർ അളവ്: 1000 കിലോ

  വിതരണ ശേഷി:പ്രതിമാസം 2000ടൺ

  തുറമുഖം:ഷാങ്ഹായ്/കിംഗ്‌ദാവോ

  പണം നൽകുന്നവർt കാലാവധി:ടി/ടി;എൽ/സി;ഡി/പി;ഡി/എ

  CAS നമ്പർ:133-37-9
  രൂപഭാവം:വെളുത്ത ക്രിസ്റ്റലിൻ പൊടി
  തന്മാത്രാ ഫോർമുല:C4H6O6
  ഷെൽഫ് ലൈഫ്:2 വർഷം
  ഉത്ഭവ സ്ഥലം:ചൈന