സോഡിയം അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രസ്

 • High purity 99% Sodium acetate anhydrous

  ഉയർന്ന പരിശുദ്ധി 99% സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് അൺഹൈഡ്രസ്

  ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര്:സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് ജലരഹിതമാണ്

  CAS നമ്പർ:127-09-3

  MF:C2H3NaO2

  ഗ്രേഡ്: ഭക്ഷ്യ ഗ്രേഡ്

  സംഭരണം:വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അടച്ച്, തണുത്തതും വരണ്ടതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതുമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക

  ഷെൽഫ് ജീവിതം: 2 വർഷം

  പാക്കേജ്: 25 കിലോഗ്രാം / ബാഗ്

  അപേക്ഷ:

  സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ കാർബൺ ഉറവിടത്തിന് അനുബന്ധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  കാർബൺ ഉറവിടം ചേർക്കുന്നത് അനോക്സിക് ഘട്ടത്തിൽ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് നീക്കം ചെയ്യാനും ഡീനൈട്രിഫിക്കേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അമോണിയ നൈട്രജൻ നീക്കം ചെയ്യാനും സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തും.

  ആവശ്യത്തിന് കാർബൺ സ്രോതസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോസ്ഫറസ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അനോക്സിക്സ്റ്റേജിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഫോസ്ഫറസ് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് തുടരും, ജൈവ ഫോസ്ഫറസ് നീക്കംചെയ്യൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ഫോസ്ഫറസ് നീക്കംചെയ്യൽ ഏജന്റുമാരുടെ തുടർനടപടികൾക്കുള്ള ചെലവ് ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യും.